Kine

Kinesitherapie betekent letterlijk: “ therapie door bewegen”. Het is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Mensen met klachten worden ondersteund door oefeningen of fysische therapieën om de beweeglijkheid te onderhouden en te verbeteren of pijn te verminderen.

Osteo

Osteopathie is een manuele onderzoeksmethode en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. Hierbij staat de holistische visie centraal waarbij lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Men gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze waarbij het zelf genezend vermogen van het lichaam centraal staat.

Coaching

-Personal Training
-Life coach
-Small group training 
-Yoga